pictures

Food and shopping around the hotel

Book Now

Food and shopping around the hotel

Special Sichuan cuisine:
Peninsula Spring Fresh River Food restaurant (outside Fengze Gate, 100m walk) 、 Zigong Impression Fresh Pot Rabbit (Jingsha North Road)

Popular Hot pot:
Haidilao Hot Pot (Jiufu Bridge) 、FeiYue Hotpot (Wanxiang City )

Famous snacks in Chengdu:
Huangchengba snacks (Jinhua Wanda )

Shopping Square:
Huayu Square (700 meters on foot) 、Wanxiang City (2km) 、Jinhua wanda plaza (1.8km)

Large Supermarkets:
Metro (Huayu Plaza ) 、Carrefour (Shuangqiao )

Bookstore:
Yanjiyou (COFCO Yuejie )-1km 、Sisyphus Bookstore (Wanxiang City )-2km

© 2019 Chengdu Wangjiang Hotel All rights reserved |蜀ICP备05014621号-1
Powered by Derbysoft (Shanghai) Co., Ltd. | +86 (21) 5168 8822